Profil

Heterogenität

Zurzeit besuchen rund 350 Kinder aus mehr als 20 Nationen unsere Schule. Die sozial und kulturell gemischten Klassen eröffnen Lernenden, Lehrenden und Eltern vielfältige Möglichkeiten, um voneinander und miteinander zu lernen.

Unsere Aufgabe dabei ist es, die Identitätsbildung jedes einzelnen Kindes zu unterstützen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und den anderen Kulturen. Regelmäßige klassenübergreifende kulturelle Projekte eröffnen den Kindern darüber hinaus neue Erfahrungs-Räume, in denen sie ihre Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln.

 

Heterojen Yapı 

 

Şu anda okulumuza 20 farklı ülkeden takriben 350 öğrenci devam etmektedir.

Sosyal ve kültürel olarak karışık sınıfların olması, öğrencilere,öğretmenlere ve velilere her açıdan karşılıklı ve birlikte öğrenme hususunda geniş bir imkan yelpazesi oluşturmaktadır.

Burada bizim görevimiz ise birebir her öğrencinin kimlik bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır. İşimizin ağırlık merkezi ise kendi kültürümüz ile diğer kültürler arasında bir özümseme yapmamızdır.

Düzenli olarak yapılan ve sınıf dışına da taşan kültürel projeler, çocuklara kendi güçlü yanlarını ortaya çıkarabilecek,keşfedecek ve geliştirecek tecrübe alanları sağlamaktadır.

 

Bilinguale Klassen

Die HWS ist seit 2003 eine von zwei bilingualen deutsch-türkischen Grundschulen in Hamburg. Ab dem ersten Schuljahr lernen in der bilingualen Klasse alle deutschen und türkischen Kinder in zwei Sprachen. Hier arbeitet je eine deutsche und eine türkische Lehrkraft im Team.

Ziel ist es, durch frühe interkulturelle Verständigung die Integration und Toleranz sowie die Sprachkompetenz und Identitätsbildung der Kinder zu fördern.

In allen Klassen der HWS wird nach den Rahmenrichtlinien und Bildungsplänen für die Hamburger Grundschulen unterrichtet.

 

Das bilinguale Konzept der HWS

 

 

İki Dilli Ders  

 

HWS okulu 2003 yılından beri Hamburg`ta faaliyet gösteren iki dilli (Almanca-Türkçe) iki okuldan biridir. Birinci sınıftan itibaren iki dilli sınıflardaki Alman ve Türk öğrenciler her iki dilde eğitim görmektedirler.

Sınıflarda bir Alman ve bir Türk öğretmen ekip halinde çalışmaktadır. Buradaki amaç; kültürler arası iletişim, entegrasyon (uyum) ve töleransın yanısıra çocukların dil yeteneklerini ve kimlik gelişimini desteklemektir.

HWS nin bütün sınıflarında Hamburg ilkokullarındaki eğitim programı ve çerçeve planlarına göre eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.