Bilingualer Unterricht - iki Dilli Eğitim

Bilinguale Klassen

Die HWS ist seit 2003 eine von zwei bilingualen deutsch-türkischen Grundschulen in Hamburg. Ab dem ersten Schuljahr lernen in der bilingualen Klasse alle deutschen und türkischen Kinder in zwei Sprachen. Hier arbeitet je eine deutsche und eine türkische Lehrkraft im Team.

Ziel ist es, durch frühe interkulturelle Verständigung die Integration und Toleranz sowie die Sprachkompetenz und Identitätsbildung der Kinder zu fördern.

In allen Klassen der HWS wird nach den Rahmenrichtlinien und Bildungsplänen für die Hamburger Grundschulen unterrichtet.

 

 

Das bilinguale Konzept der HWS

 

 

İki Dilli Ders  

 

HWS okulu 2003 yılından beri Hamburg`ta faaliyet gösteren iki dilli (Almanca-Türkçe) iki okuldan biridir. Birinci sınıftan itibaren iki dilli sınıflardaki Alman ve Türk öğrenciler her iki dilde eğitim görmektedirler.

Sınıflarda bir Alman ve bir Türk öğretmen ekip halinde çalışmaktadır. Buradaki amaç; kültürler arası iletişim, entegrasyon (uyum) ve töleransın yanısıra çocukların dil yeteneklerini ve kimlik gelişimini desteklemektir.

HWS nin bütün sınıflarında Hamburg ilkokullarındaki eğitim programı ve çerçeve planlarına göre eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.